کامپیوتر

فرمت فلش درایو در ویندوز Format USB flash drive

فرمت انواع درایو از جمله فلش درایو در سیستم عامل ویندوز با استفاده از سه محیط File Explorer ، Disk Management ، CMD

فرمت فلش درایو در محیط File Explorer

مطابق تصویر به محیط File Explorer بروید.

بر روی درایو دلخواه راست کلیک کنید.

بر روی گزینه Format کلیک کنید.

مطابق تصویر در کادر باز شده نوع فایل سیستم (NTFS , FAT , FAT32) را انتخاب کنید. در صورت دلخواه نامی را در قسمت Volume label وارد کنید.

نکته : می توانید برای سرعت بیشتر تیک گزینه Quick Format را بزنید.

بر روی Start کلیک کنید و بعد از اتمام کار روی Yes کلیک کنید.


فرمت فلش درایو در محیط Disk Management

مطابق تصویر به محیط Disk Management بروید.

بر روی درایو دلخواه راست کلیک کنید.

بر روی گزینه Delete volume کلیک کرده و سپس بر روی Yes کلیک کنید.

دوباره بر روی درایو راست کلیک کنید.

بر روی گزینه New Simple Volume کرده و بر روی Next کلیک کنید.

یک حرف لاتین را انتخاب کرده و بر روی Next کلیک کنید.

گزینه Format this volume with the following settings را انتخاب کنید.

نوع فایل سیستم (NTFS , FAT , FAT32 , exFAT) را انتخاب کنید.

در صورت دلخواه نامی را در قسمت Volume label وارد کنید.

نکته : می توانید برای سرعت بیشتر تیک گزینه Perform a Quick Format را بزنید.

بر روی Next کلیک کنید.

بر روی Finish کلیک کنید.

فرمت سریع فلش درایو در محیط Disk Management

مطابق تصویر به محیط Disk Management بروید.

بر روی درایو دلخواه راست کلیک کنید.

بر روی گزینه Format کلیک کنید.

مطابق تصویر در کادر باز شده نوع فایل سیستم (NTFS , FAT , FAT32) را انتخاب کنید. در صورت دلخواه نامی را در قسمت Volume label وارد کنید.

نکته : می توانید برای سرعت بیشتر تیک گزینه Perform a Quick Format را بزنید.

بر روی OK کلیک کنید.


فرمت فلش درایو در محیط CMD

مطابق تصویر به محیط CMD بروید.

عبارت diskpart را تایپ کرده و کلید Enter را بزنید.

عبارت list disk را تایپ کرده و کلید Enter را بزنید.

شماره درایو دلخواه را مشخص کنید و بطور مثال عبارت select disk 2 را تایپ کرده و کلید Enter را بزنید.

عبارت clean را تایپ کرده و کلید Enter را بزنید.

عبارت create partition primary را تایپ کرده و کلید Enter را بزنید.

برای فرمت کردن درایو بطور مثال عبارت format fs=NTFS label=workFlash quick را تایپ کرده و کلید Enter را بزنید.

عبارت assign را تایپ کرده و کلید Enter را بزنید.

عبارت exit را تایپ کرده و کلید Enter را بزنید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
Translate